niedziela, 7 marca 2021

Konkurs wielkanocny - „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”

My Little Craft World zaprasza dzieci i młodzież z Irlandii do wzięcia udziału w konkursie plastycznym polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”.

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi oraz rozbudzenie wyobraźni plastycznej wśród dzieci i młodzieży a także pogłębianie wiedzy na temat polskich tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

• Dzieci w wieku 4-6 lat

• Dzieci w wieku 7-11 lat

• Młodzież w wieku 12-16 lat

Technika wykonania prac jest dowolna.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

a) każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy;

b) każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane:

• imię i nazwisko uczestnika, wiek;

• uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie akceptują jego regulamin oraz wyrażają zgodę na publikację zdjęć oraz danych dziecka tj. imienia i nazwiska oraz wieku na stronie www.mylittlecraftworld.com  oraz w lokalnych mediach;

 •  zgłaszający się do konkursu uczestnicy lub opiekunowie zobowiązani są do przesłania pracy na adres email: craftworldcork@gmail.com.  Nadesłanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac na stronie internetowej www.mylittlecraftworld.com. Prace należy przesłać do 31 marca 2021 r.

W skład komisji wchodzi:

- Tomasz Walenty Wybranowski

dyrektor muzyczny stacji w: Radio Wnet, szef Studia 37 w Radio Wnet

- Danuta Bil

nauczyciel techniki w szkole podstawowej we Wrocławiu

- Agnieszka Słotwińska

My Little Craft World


Rozstrzygnięcie konkursu|:

a) Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 11 kwietnia b.r.;

b) Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe ;

Patronatem konkursu jest Ambasada Polska w Dublinie

Regulamin konkursu można pobrać TUTAJ