Nauczyciele

Agnieszka Słotwińska
 Absolwentka Pedagogiki o profilu ogólnym na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła również studia licencjackie na Wszechnicy Świętokrzyskiej z zakresu pracy socjalnej. Przez kilka lat była wolontariuszem Świetlicy Środowiskowej "Mały Książę" w Krakowie, gdzie m.in. zajmowała się pomocą przy odrabianiu lekcji, prowadzeniu zajęć plastycznych i kształceniu umiejętności społecznych wśród dzieci napotykających na szczególne trudności życiowe. Sprawowała również opieką pedagogiczną i wychowawczą nad dziećmi z rodzin patologicznych. Odbyła praktyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie na stanowisku pracownika socjalnego, gdzie diagnozowała i analizowała potrzeby osób i rodzin ubiegających się o pomoc socjalną. Zajmowała się również przeprowadzaniem wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPS postępowań administracyjnych.

W Irlandii była wolontariuszem Stowarzyszenia MyCork. Od 2012 roku prowadzi projekt "MyCork Artystycznie", który jest adresowany do Pań chcących rozwijać swoje umiejętności w różnego rodzaju artystycznym rękodziele.
Odbyła Art Therapy  Course  w St John’s Central College w Cork.
Posiada garda vetting oraz kurs I pomocy dla dzieci i dorosłych, Emergency First Response CPR (BLS) First Aid - Adult/Children/Infant.