niedziela, 15 marca 2015

Konkurs na tradycyjna Palmę Wielkanocną

Duszpasterstwo Polskie w Cork oraz My Little Craft World zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na tradycyjną, własnoręcznie wykonaną Palmę Wielkanocną. Konkurs odbędzie się 29 marca b.r.

Wszystkich chcących wziąć udział w naszym konkursie prosimy o przyniesienie palm w niedzielę, 29 marca b.r. do przedsionka kościoła St. Augustine's Church na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w godzinach 10.00 - 14.00 oraz  od 17:00 do 19:00.Zasady konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie  własnoręcznie wykonać palmy wielkanocne z dowolnych materiałów jak: bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła, itd. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne.

2. Palmy będą oceniane w dwóch kategoriach:
- wykonane przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym
- wykonane przez dorosłych

3. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz telefon kontaktowy

4. Oceny prac dokona jury w składzie: ks. Piotr Galus,  Agnieszka Chwaja /koordynator grupy MyCork Artystycznie/. Twórcy najpiękniejszych palm zostaną nagrodzeni (I, II i III miejsce w kategorii "dzieci i młodzież szkolna" oraz I, II i III miejsce w kategorii "dorośli").

5. Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

- pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
- dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
- pracochłonność i różnorodność użytych materiałów,
- samodzielność i estetykę wykonania pracy.

6. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w dwóch kategoriach: "dzieci i młodzież szkolna" oraz "dorośli". Nagrody zostaną ufundowane przez Duszpasterstwo Polskie w Cork. Prace wyróżnione w konkursie zostaną zaprezentowane stronie internetowej  Duszpasterstwa Polskiego w Cork i stronie My Little Craft World.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Niedzielę Wielkanocną /5 kwietnia b.r./  po Mszach św. w języku polskim /godz. 10:00 i 18:/00 oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej  Duszpasterstwa Polskiego w Cork i stronie My Little Craft World.
 
8. Palmy będą do odbioru od 5 kwietnia b.r. w zakrystii St. Augustine's Church po Mszach św. w języku polskim.

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania - uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: craftworldcork@gmail.com

Zapraszamy do udziału w konkursie!