piątek, 8 października 2021

Konkurs plastyczny - święty Jan Paweł II w oczach dziecka

Z okazji 44 rocznicy wyboru Polaka, Karola Wojtyły na Papieża, My Little Craft World zaprasza dzieci i młodzież z Irlandii do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA".

Jan Paweł II był wspaniałym Polakiem, wielkim myślicielem, wybitnym człowiekiem. Choć pewnie wydaje się on Wam bardzo daleki, to sam kiedyś był dzieckiem – roześmianym Lolkiem mieszkającym w Wadowicach. Karol Wojtyła miał mamę, tatę i starszego brata Edmunda. Chodził do szkoły i na wycieczki, grał w piłkę, bawił się z kolegami, bardzo lubił słodycze – szczególnie kremówki. Kiedy umarła mu mama, a potem brat, był bardzo smutny. Życie toczyło się jednak dalej – Karol uczył się pilnie, interesował literaturą i teatrem, aż wybuchła wojna. Musiał pracować jako robotnik, ale jednocześnie wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Zaraz po wojnie został księdzem i został skierowany do pracy w małej wsi – Niegowici, a potem mieszkał w Krakowie. Był bardzo pracowity – zajmował się młodzieżą, pracował naukowo i jako duszpasterz. Dość szybko został biskupem, a później także kardynałem. Sprawiło to, że pracował jeszcze ciężej, ale cały czas kochał ludzi, przyrodę i potrafił też znaleźć czas na odpoczynek. W końcu został papieżem. Jego pontyfikat zasłynął licznymi pielgrzymkami – odbył ich aż 104. Bardzo lubił spotykać się z ludźmi, szczególnie z dziećmi. Przed śmiercią długo chorował i bardzo cierpiał. Potem został kanonizowany, czyli został świętym.Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat wydarzeń związanych z życiem Jana Pawła II lub jego portret. Termin nadsyłania prac: do 16 października b.r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

• Dzieci w wieku 4-6 lat

• Dzieci w wieku 7-11 lat

• Młodzież w wieku 12-16 lat

Technika wykonania prac jest dowolna.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

a) każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy;

b) każda praca powinna być podpisana i  zawierać następujące dane:

• imię i nazwisko uczestnika, wiek;

• uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie akceptują jego regulamin oraz wyrażają zgodę na publikację zdjęć oraz danych dziecka tj. imienia i nazwiska oraz wieku na stronie www.mylittlecraftworld.com  oraz w lokalnych mediach;

•  zgłaszający się do konkursu uczestnicy lub opiekunowie zobowiązani są do przesłania pracy na adres email: craftworldcork@gmail.com.  Nadesłanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac na stronie internetowej www.mylittlecraftworld.com. Prace należy przesłać do 16 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu|:

a) Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 17 października b.r.;

b)Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe;

Patronatem konkursu jest Ambasada Polska w Dublinie.