czwartek, 26 października 2023

Konkurs plastyczny: Projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej "Jesteśmy Polakami".

 Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, My Little Craft World zaprasza wszystkie dzieci do udziału  w konkursie plastycznym: Projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej "Jesteśmy Polakami".

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

• Dzieci w wieku 4-6 lat

• Dzieci w wieku 7-15lat


Prace należy przesłać do 10 listopada 2023r. Na adres email craftworldcork@gmail.com

Więcej informacji:

www.mylittlecraftworld.comTechnika wykonania prac jest dowolna.

Zasady zgłaszania prac konkursowych:

a) każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy;

b) każda praca powinna być podpisana i  zawierać następujące dane:

• imię i nazwisko uczestnika oraz wiek


Zgłaszający się do konkursu uczestnicy lub opiekunowie zobowiązani są do przesłania pracy na adres email: craftworldcork@gmail.com.  Nadesłanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na ich wystawienie na stronie internetowej mylittlecraftworld.com. Prace należy przesłać do 10 listopada 2023r.


Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 11 listopada b.r.