wtorek, 27 września 2022

Poznajemy Polskę "Pocztówka z Polski" - konkurs plastyczny

My Little Craft World zaprasza dzieci i młodzież z Irlandii, do udziału w konkursie plastycznym Poznajemy Polskę: "Pocztówka z Polski".

Punktem wyjścia jest wiedza na temat Polski (baśnie i legendy, zwyczaje i obrzędy ludowe, walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne interesujących zakątków naszego kraju, zabytki techniki, architektury przemysłowej i miejskiej itp.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pocztówkę przedstawiającej miejsce, budynek czy też jakiś ciekawy zabytek związany z polskimi miastami


Uczestnicy: dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko oraz wiek dziecka. Prace nie opisane nie zostaną zakwalifikowane.

Podpisane zdjęcie pracy należy przesłać na adres email: craftworldcork@gmail.com   w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2022 roku (z dopiskiem "Pocztówka z Polski").


REGULAMIN UCZESTNICTWA

Konkurs plastyczny Poznajemy Polskę - "Pocztówka z Polski"

ORGANIZATOR KONKURSU

My Little Craft World

 
UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych.

CEL:

- kształtowanie szacunku do tradycji i umiejętności czerpania płynących z niej wartości,

- wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia

TEMAT:

"Pocztówka z Polski"

Technika wykonania prac jest dowolna, format A3 lub A4.

ZASADY  UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych wykonanych  samodzielnie przez uczestników, zgodnie z tematem.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko oraz wiek dziecka. Prace nie opisane nie zostaną zakwalifikowane.

Zdjęcie pracy należy przesłać na adres email: craftworldcork@gmail.com  w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2022 roku z dopiskiem „Pocztówka z Polski”.

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe (3-7 lat, 8-10 lat, 11-14 lat).     

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną, Rozdanie nagród odbędzie się 13 listopada 2022 roku.

Zwycięzcy konkursu będą mogli wziąć udział w tym dniu w warsztatach artystycznych.