środa, 28 kwietnia 2021

Konkurs plastyczny "Kocham Cię Polsko - Konstytucja 3 maja" 230 rocznica

My Little Craft World zaprasza dzieci i młodzież z Irlandii do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Kocham Cię Polsko - Konstytucja 3 maja" 230 rocznica uchwalenia konstytucji.

W tym roku będziemy obchodzić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to już 230 lat od radosnego majowego poranka, kiedy wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY! wtedy to uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 Maja – ten dzień jest wspaniałą okazją , by uzmysłowić dzieciom rolę i znaczenie takich słów, jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Daje też możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski, często zapomnianych przez dzieci.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.


Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

• Dzieci w wieku 4-6 lat

• Dzieci w wieku 7-11 lat

• Młodzież w wieku 12-16 lat

Technika wykonania prac jest dowolna.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

a) każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy;

b) każda praca powinna być podpisana i  zawierać następujące dane:

• imię i nazwisko uczestnika, wiek;

• uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie akceptują jego regulamin oraz wyrażają zgodę na publikację zdjęć oraz danych dziecka tj. imienia i nazwiska oraz wieku na stronie www.mylittlecraftworld.com  oraz w lokalnych mediach;

 •  zgłaszający się do konkursu uczestnicy lub opiekunowie zobowiązani są do przesłania pracy na adres email: craftworldcork@gmail.com.  Nadesłanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac na stronie internetowej www.mylittlecraftworld.com. Prace należy przesłać do 15 maja 2021 r.

W skład komisji wchodzi:

- Tomasz Walenty Wybranowski

dyrektor muzyczny stacji w: Radio Wnet, szef Studia 37 w Radio Wnet

- Danuta Bil

nauczyciel techniki, terapeuta plastyczny  w szkole podstawowej we Wrocławiu

- Agnieszka Słotwińska

My Little Craft World

Rozstrzygnięcie konkursu|:

a) Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 20 maja b.r.;

b)Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe ;

Patronatem konkursu jest Ambasada Polska w Dublinie oraz Radio Wnet 

Regulamin konkursu można pobrać TUTAJ