poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Konkurs plastyczny dla Dzieci z My Litte Craft World “Wspomnienie z wakacji".

My Little Craft World zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 15 lat do udziału w konkursie na wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Tematem pracy ma być wspomnienie, wydarzenie, widok, miejsce lub przygoda z tegorocznych wakacji. W konkursie są do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wyróżnione prace zamieścimy na naszej stronie internetowej MyLittleCraftWorld.com oraz w galerii na naszym profilu FB. 
Zdjęcie lub skan pracy prosimy wysłać na adres email: craftworldcork@gmail.com do dnia 31 sierpnia b.r. Wyniki konkursu ogłosimy 14 września b.r.

Regulamin konkursu:
1. konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do dzieci w wieku 3-15 lat
2.  W konkursie przewidziano następujące kategorie wiekowe:
- dzieci w wieku 3-5 lat
- dzieci w wieku 6-10
-dzieci w wieku 11-15
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
5. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę. Praca musi być samodzielna i własnego pomysłu.
6. Prace muszą być opatrzone danymi: 
a. imię i nazwisko autora, 
b. numer telefonu oraz adres e-mail do rodziców lub opiekunów  
c. adres zamieszkania dziecka
d. wiek dziecka
7. Specjalnie powołane jury oceni prace w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłoni zwycięzców. (po jednym z każdej kategorii wiekowej). Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, oryginalność i kompozycja  pracy.
8. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych  prac  otrzymają  nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
9. Organizatorem Konkursu jest My Little Craft World
10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika na nieodpłatną publikację wyróżnionej pracy wraz z imieniem i nazwiskiem jej autora.
11 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
12. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie !